Medusa'nın kaderi

Yunan mitolojisinde gözlerine bakanı taşa çevirdiğine inanılan yılan başlı, keskin dişli dişi canavar olarak anılan Medusa, aslında bir Gorgon. Yunancada "korkunç, berbat" anlamına gelen "gorgo" sözcüğünden geliyor kökü. Denizler, depremler ve atlar Tanrısı, hırsın ve gücün temcilsici Posseidon'un güzelliğine vurulduğu Medusa başlangıçta çok güzel bir kızken, Posseidon'un bu halinden rahatsız olan akıl,sanat, strateji ve barış Tanrıçası Athena'nın gazabına uğrar. Ve Athena tarafından bir gordon'a çevrilir. Ancak Athena'nın kıskançlığı bununla da bitmez. Possedion'un Medusa'yla hem de Athena'nın tapınaklarından birinde birlikte olması Athena için onu aşağılayan ve kabul edemeyeceği bir şeydir çünkü. Zaten Medusa bir gordon olarak ölümlü de olmuştur aynı zamanda. Bu nedenle Gordon'a çevirdiği Medusa'yı öldürmesi için Zeus'un oğlu Perseus'u görevlendirir. Perseus Medusa'nın başını keser ve Medusa'nın kesik başından Posseidon'dan olan çocukları Pegasus (kanatlı at) ve adı "altın kılıç" anlamına gelen ve bir dev olan Chrysaor fırlar. Medusa'nın kesik başından damlayan kanlar Libya'da birer çöle dönüşürler. Athena'ya bu da yetmez, gelir Medusa'nın bedenin kalan kısmına bakar, derisini yüzer. İki damla kanı da Kral Erichthonius'a hediye eder... Bir damlası zehir bir damlası şifa olacak şekilde.

İşte Rubens'in "head of Medusa" adlı tablosu Medusa'nın kanlı başını gösteriyor.

https://g.co/arts/vtx66acvmpz7PSdh9

ve Dead can Dance'in Lisa Gerard'la birlikte en önemli iki isminden birisi olan Brendan Perry de "Medusa" adlı şarkıda yine bu mitolojik hikâyeye gönderme yapıyor. Oldukça etkileyici.

When all you have left are your memories
And diamonds and pearls for company
I'll be sailing to St. Lucia on the ocean breeze
With the moon and my scars for company

In your bedroom you keep an iron cage
Where a blackbird sings her freedom song
For you know the true value of keeping slaves
They sing the saddest of songs

Medusa you robbed me of my youth
Abandoned me on the tropic of solitude
Seducer of the shipwrecked and forlorn
You told me to undress
Then crowned my head with thorns

Medusa you robbed me of my youth
Abandoned me on the tropic of solitude
Seducer of the shipwrecked and forlorn
You told me to get dressed
Then turned my heart to stone

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Back to top